Afslag til carport

Publiceret 20-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 265, Østerende-Ballum, Ballum, Vesterende 39, 6261 Bredebro, Tønder Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01090.

Afslag til carport

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler