Afslag til bygning med sauna

Publiceret 02-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 116f, Thurø By, Thurø, Kirkestræde 5700 Thurø, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00424.

Afslag til bygning med sauna

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler