Afslag til at ombygge fritidshus

Publiceret 16-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 118d Tunø By, Tunø, Lyngballen 100, 8799 Tunø, 8300 Odder, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02231

Afslag til at ombygge fritidshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent