Afslag til arealoverførsel

Publiceret 30-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.5er Skæring By, Egå, Strandvangsvej 116, 8250 Egå, Aarhus Kommune og ejendommen matr.5es, Skæring By, Egå, Strandvangsvej 126, 8250 Egå i Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19900.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler