Afslag til ændring af strandbeskyttelseslinjen samt til opførelse af nyt sommerhus

Publiceret 20-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.135c Poulsker Turistvej 7a, Snogebæk, 3730 Nexø, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), idet direktoratet ikke finder, at der er sket en fejl i forbindelse med fastlæggelsen af linjen.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02262.

Afslag ændring af strandbeskyttelseslinjen samt nyt sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent