Afgørelser om tilladelse til placering og udformning af lade, udhus og udestue på landbrugsejendom

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører matr.1b, Nordskov By, Stubberup, Fynshovedvej 709, 5390 Marstofte, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre laden samt ombygge udhusets tag og ændring af facaden med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02321.

Afgørelser om tilladelse til placering og udformning af lade, udhus og udestue på landbrugsejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler