Afgørelse vedr. flere faciliteter ved Løgismose Strand

Publiceret 24-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10g, Løgismose Hgd., Haarby, Løgismose Skov 13, 5683 Haarby, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af toiletbygningen, opgradering af parkeringsområdet til biler og cykler, renovering af skraldeområdet, opsætning af 5 bord/bænkesæt og udskiftning af eksisterende skilt.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af et vildtbed med lavt hegn og trædesten, etablering af en trappe med rampe og udlægning af en AccessMat.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18027.

Afgørelse vedr. flere faciliteter

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler