Afgørelse vedr. dispensation til en beachvolley bane

Publiceret 27-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3fz Skiften Ejerlau Hou, Nordstrandvej 22, 5953 Tranekær, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere en beachvolley bane i terræn.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22908.

Afgørelse vedr. dispensation til en beachvolley bane

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler