Afgørelse om ændret anvendelse til højskole, etablering af bofællesskab og mindre virksomheder

Publiceret 30-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1f, Avnøgård Hgd., Køng, Flyvervej 10, 4750 Lundby, Vordingborg Kommune.

Højskole: Kystdirektoratet finder ikke, at ændret anvendelse af bebyggelsen til højskole inden for de nuværende bygningsrammer, er en dispensationskrævende anvendelsesændring. Kystdirektoratet meddeler dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 til, i en overgangsperiode på 3 år, at kunne stille højskolens ledige værelser til rådighed for virksomheder for indlogering af midlertidig arbejdskraft. Derefter kun i meget korte perioder, hvor der findes et hul mellem hold. Endvidere kan auditoriet og andre lokaler i begrænset omfang udlejes til lokale foreninger mv. med henblik på afholdelse af enkeltstående arrangementer.

Kystdirektoratet meddeler afslag til at kunne udleje højskolens evt. overskydende værelser i begrænset omfang, som bed & breakfast.

Bofællesskab: Kystdirektoratet meddeler dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ibrugtagning af en del af bebyggelsens eksisterende værelser og opholdsrum mv. som beskrevet i redegørelsen, som bolig for et bofællesskab for 20-30 personer (heri ikke indregnet børn).

Drift af mindre virksomheder fra ejendommen og ”stalddørssalg”: Kystdirektoratet finder ikke, at anvendelse af eksisterende lokaler til mindre virksomheder, er en dispensationskrævende ændret anvendelse, forudsat - anvendelsen ikke medfører ændring i bebyggelsens ydre, - at der ikke sker salg fra den enkelte virksomheds lokaler, - at virksomheden ikke er baseret på ekstern arbejdskraft - at virksomheden ikke er baseret på tjenesteydelser mv., som medfører aktiviteter i den omkringliggende natur. Virksomheder, der måtte falde uden for ovennævnte ramme, forudsætter dispensation forinden etablering.

Tilkendegivelser: Kystdirektoratet vil være sindet at dispensere til - i begrænset omfang - at etablere et fælles ”stalddørssalg” af virksomhedernes egen produkter efter nærmere ansøgning herom. Kystdirektoratet vil endvidere være sindet, at dispensere til udstykning af ”højskolen”, såfremt det bliver aktuelt at ansøge om statsstøtte til højskolen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18656.

Afgørelse om ændret anvendelse til højskole, etablering af bofællesskab og mindre virksomheder

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent