Dispensation til prøvepumpning af grundvand

Publiceret 26-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 54, Venslev By, Ferslev, Sømer Skovvej 9, 4050 Skibby samt ejendommen matr. nr. 23, Venslev By, Ferslev, Grønshøjvej 2, 4050 Skibby, i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsnål eller kommentarer til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/03090.

Dispensation til prøvepumpning

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler