Dispensation til opsætning af et informationsskilt og en bænk

Publiceret 25-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8yi Greve By, Greve, i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02196.

Dispensation til opsætning af et informationsskilt og en bænk

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler