Dispensation til nedsivningsanlæg hævet 1,2 m over terræn

Publiceret 26-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.7000a, Sdr. Arup By, Arup, samt til udstykning og arealoverførsel af arealet til Tofthuse 2, Amtoft, 7742 Vesløs, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte nedsivningsanlæg med hævet mile, dog således milen skal placeres på den vestlige halvdel af det angivne areal og op mod markvejen. Direktoratet meddeler afslag jf. naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning og arealoverførsel af arealet hvorpå milen placeres. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/04251.

Dispensation til nedsivningsanlæg hævet 1,2 m over terræn

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler