Dispensation til midlertidig opstilling af telt i forbindelse med arrangementer

Publiceret 24-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 104aq, Pedersker, Baunevej 18, 3720 Aakirkeby, i Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/04037.

Dispensation til midlertidig opstilling af telt i forbindelse med arrangementer

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler