Dispensation til midlertidig opstilling af salgsvogn

Publiceret 25-05-2023

Afgørelsen vedrører opstilling af en salgsvogn på Nekselø Havn ud for ejendommen matr.4a, Nekselø By, Føllenslev, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/04045.

Dispensation til midlertidig opstilling af salgsvogn

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler