Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 25-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 18b, Holme By, Dråby, Dianavej 94, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24211.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent