Afslag til udvidelse af helårshus

Publiceret 25-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr.9be, Egsmark By, Dråby, Vibæk Strandvej 7, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af boligen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/04192.

Afslag til udvidelse af helårshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent