Afslag til mindesmærke

Publiceret 25-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000o, Gilleleje By, Gilleleje, 3250 Gilleleje, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/03894.

Afslag til mindesmærke

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler