Dispensation til udlæg i sommerhalvåret af græsarmeringsnet

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 26ug Kerteminde Markjorde, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til udlæg af nettet som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00976.

Dispensation til udlæg af græsarmeringsnet

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent