Dispensation til shelter i Struckmannparken

Publiceret 25-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1cg Agerhvile, Vedbæk, Svenskevej 60, 2800 Kongens Lyngby, Rudersdal Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00814.

Dispensation til shelter i Struckmannparken

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent