Dispensation til opstilling af mindesten på Lund Havn

Publiceret 26-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35b, Lund By, Lyderslev, 4673 Rødvig Stevns, i Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19197.

Dispensation til opstilling af mindesten

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler