Dispensation til opstilling af flagstang for varsling af badevandskvalitet

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1445, Esbjerg Bygrunde, Esbjerg Strand 99, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00833.

Dispensation til opstilling af flagstang

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent