Dispensation til midlertidigt arrangement på campingplads

Publiceret 25-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35 og 131a, Skelde, Broager, Skeldebro 32, 6310 Broager i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00374.

Dispensation til midlertidigt arrangement på campingplads

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler