Dispensation til midlertidig opstilling af kajakstativ

Publiceret 24-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1n, Tirsbæk Hgd., Engum, Strandvejen 185, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17144.

Dispensation til midlertidig opstilling af kajakstativ

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler