Dispensation til jordvarmeanlæg

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12a, Kjelst By, Billum, HO Bugt Vej 57, 6852 Billum, Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00981.

Dispensation til jordvarmeanlæg

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler