Dispensation til Grobund Byggefestival 2023

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. 2c og 48b, begge Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24728.

Dispensation til Grobund Byggefestival 2023

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler