Dispensation til et livreddertårn

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.97a, Klakring By, Klakring, Rousthøjs Alle 1, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00896.

Dispensation til et livreddertårn

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent