Afslag til at genopføre sommerhus med kælder med 3 udvendige adgange

Publiceret 27-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1e Ørby By, Helgenæs, Slettehagevej 44 i Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00906.

Afslag til sommerhus med kælder med 3 udvendige adgange

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent