Afslag til arealoverførsel

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. 6iu Brejning By, Gauerslund, Dyrehaven 30, 7080 Børkop i Vejle Kommune til 6kd Brejning By, Gauerslund, Dyrehaven 10, 7080 Børkop i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18088.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler