Afslag til arealoverførsel

Publiceret 25-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2a Bramstrup, Humlum, Pallisgårdvej 3, Humlum, 7600 Struer i Struer Kommune til ejendommen matr. nr. 2e, Bramstrup, Humlum, Pallisgårdvej 5, Humlum, 7600 Struer i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12962.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler