Afslag på tilladelse til udformning af et maskinhus

Publiceret 30-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.36, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 329A, Hostrupskov, 6200 Aabenraa. Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af maskinhuset idet direktoratet ikke kan godkende den ydre udformning af bebyggelsen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00056.

Afslag på maskinhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent