Afgørelse vedr. indretning af rekreativt område med eksisterende bålplads og opsætning af 1 panoramakikkert, 1 bænk, 1 bord/bænksæt og 2 skilte

Publiceret 25-01-2023

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 5cø og 7000d, begge Tårnborg, Svenstrup By, adressen Halsebyvej 8, 4220 Korsør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23500.

Afgørelse vedr. indretning af rekreativt område med eksisterende bålplads og opsætning af 1 panoramakikkert, 1 bænk, 1 bord/bænksæt og 2 skilte

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler