Tilladelse til renovering og ombygning af stuehus til landbrugsejendom

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 106ag, Bogø By, Bogø, Vesterskovvej 45, 4793 Bogø By, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at ombygge og renovere stuehuset, herunder at udvide fodaftrykket med omtrent 11 m2, med en udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21231.

Tilladelse til renovering og ombygning af stuehus til landbrugsejendom

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler