Tilladelse til placering og udformning af vognly

Publiceret 06-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35a, Vormark By, Hesselager, Klintholm Strand 14A, Bøsøre, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre vognlyet med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 21/09120.

Tilladelse til placering og udformning af vognly

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler