Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning

Publiceret 20-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11c, Omø By, Omø, Skovbrøndvej 3, 4245 Omø, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre en driftsbygning med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01807.

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler