Rammedispensation for mindre anlæg af rekreativ karakter - siddegrupper, badeanlæg mv.

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører en samlet plan/ramme for 6 mindre friluftsanlæg langs kysten ud for Dyrehaven, matr. 3co og 4, begge Tårbæk by, Tårbæk, Lyngby-Tårbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at der kan etableres rekreative anlæg som beskrevet i afgørelsen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen oplys venligst sagsnummer 22/21803.

Rammedispensation for mindre anlæg af rekreativ karakter

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent