Fornyet tilladelse til maskinhus

Publiceret 30-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.42l, Sundby By, Stadager, Sønderskovvej 10, 4862 Guldborg, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhuset som oprindelig ansøgt med en placering og udformning som beskrevet i den tidligere ansøgning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22754.

Fornyet tilladelse til maskinhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent