Dispensation til udvidelse og ombygning af helårshus

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.186, Skovbølgård,
Feldsted, Eskedalvej 8, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af boligen med terrasser som ansøgt. 

Der dispenseres til minirensningsanlæg som kan placer frit på ejendommen. Eksisterende udhuse som bibeholds anses som lovlige i forhold til strandbskyttelseslinjen og BBR kan rettes som anført i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 21/20348

Afgørelse.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent