Dispensation til trærampe til kajakbro, infostander, siddeplint

Publiceret 09-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4a Lynderup By, Lynderup, Stavildvej 2b, 8832 Skals, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12610.

Dispensation til trærampe til kajakbro, infostander, siddeplint

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler