Dispensation til solceller på servicebygning på campingplads

Publiceret 26-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 171, Løjt Kirkeby, Løjt, Sandskærvej 592, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det stilles som vilkår at panelerne placeres i niveau med taget og at solcellerne er ikke reflekterende. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22577.

Dispensation til solceller på servicebygning på campingplads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler