Dispensation til solceller på klubhus

Publiceret 27-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen på Albuen – matr.33 Vesternæs By, Kappel i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte solcellepanel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22626.

Dispensation til solceller på klubhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler