Dispensation til solceller på 2 tagflader

Publiceret 01-09-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr.8a, Lundby By, Landet, Sundbrovej 111, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21804.

Dispensation til solceller på 2 tagflader

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent