Dispensation til renovering af fugleøer i Jægersø

Publiceret 01-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.43a, Tranegilde By, Ishøj, Ishøj Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21752.

Dispensation til renovering af fugleøer

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent