Dispensation til opstilling af 2 badehuse

Publiceret 02-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8aq, Ore, Vordingborg Jorder, Slåenvænget 17, 4700 Vordingborg, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16295.

Dispensation til opstilling af 2 badehuse

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler