Dispensation til opsætning af solcellepaneler på udhusbygning

Publiceret 22-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.5b, Tågense, Tågense Engvej 7, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22408.

Dispensation til opsætning af solcellepaneler på udhusbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler