Dispensation til opsætning af flagstang, info-tavle, cykelstativer samt affaldssortering med afskærmning

Publiceret 27-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000e, Næsby ved Stranden, Kirke Stilling, Bildsøvej 136 4200 Slagelse, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte indretning til Blå Flag strand, herunder flagstang, info-tavle, affaldssortering og cykelstativer som ansøgt, og jf. nedenstående redegørelse. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/04615.

Dispensation til opsætning af flagstang, info-tavle, cykelstativer samt affaldssortering med afskærmning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler