Dispensation til opsætning af 11 nye bænke

Publiceret 06-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nre. 3g Vindeballe by, Tanderup, 9b Voderup by, Tranderup, 15c Gråsten by, Rise, Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 11 nye bænke, som ansøgt.

Venligst oplys sagsnummer 22/19130 ved henvendelse om sagen.

Dispensation til opsætning af 11 nye bænke

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent