Dispensation til opsætning af 1 kædespærring

Publiceret 06-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16k, Gjerrild By, Gjerrild, Stavnsborgvej 6A, 8500 Grenå, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19867.

Dispensation til opsætning af 1 kædespærring

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler