Dispensation til Omø Ølejr 2023-2027

Publiceret 20-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14a, Omø By, Omø, Ørevej 41, 4245 Omø, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22405.

Dispensation til Omø Ølejr 2023-2027

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler