Dispensation til omlægning af privat fællesvej, herunder arealoverførsel,

Publiceret 06-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a, Stavreby By, Jungshoved, Stavreby Strandvej 36B, 4720 Præstø, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte omlægning af privat fællesvej, herunder arealoverførsel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/07433.

Dispensation til omlægning af privat fællesvej, herunder arealoverførsel,

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler