Dispensation til ny bolig

Publiceret 06-09-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 110, Holm, Nordborg, Lønsømadevej 38, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19725.

Dispensation til ny bolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent